ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - các bài viết về ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, tin tức ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc trị giá gần 120 triệu USD

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới 100 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus