Pháp Luật Plus - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - các bài viết về ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, tin tức ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - các bài viết về ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, tin tức ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Quảng Nam: Nghiên cứu 190 ha lập quy hoạch xây dựng Đại học Đà Nẵng tại phường Điện Ngọc

Quảng Nam lập nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Đại học Đà Nẵng với quy mô nghiên cứu khoảng 190 ha tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1