đại học công nghệ - các bài viết về đại học công nghệ, tin tức đại học công nghệ

Sinh viên chế tạo máy in 3D phục vụ đời sống

Chiếc máy in 3D đã tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đời sống hàng ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus