đại học công nghệ đông á - các bài viết về đại học công nghệ đông á, tin tức đại học công nghệ đông á

Phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á

UBND tỉnh Bắc Ninh đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng, đất đai tại dự án Trường Đại học Công nghệ Đông Á phát hiện nhiều sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus