Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình - các bài viết về Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình, tin tức Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình

Bắt 'Đường nhuệ Nam Định': Biến động lớn tại đài hóa thân

36 nhân viên của Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình bất ngờ nghỉ việc không lý do trong một ngày sau khi xuất hiện tình trạng bảo kê tại đây.

Theo dõi Pháp Luật Plus