Pháp Luật Plus - đại dịch - các bài viết về đại dịch, tin tức đại dịch

đại dịch - các bài viết về đại dịch, tin tức đại dịch

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại.

Theo dõi Pháp Luật Plus