Pháp Luật Plus - đại dịch - các bài viết về đại dịch, tin tức đại dịch

đại dịch - các bài viết về đại dịch, tin tức đại dịch

Dịch đã "lắng", F0 vẫn phải khai báo đầy đủ

Mặc dù cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã có những chuyển biến tích cực nhưng người bị mắc Covid-19 vẫn phải khai báo y tế với cơ quan y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1