đại dịch - các bài viết về đại dịch, tin tức đại dịch

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nhiễm biến chủng của Ấn Độ tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2

7 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 là biến chủng Ấn Độ tìm thấy từ các bệnh nhân có liên quan tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Theo dõi Pháp Luật Plus