đại dịch COVID-19 - các bài viết về đại dịch COVID-19, tin tức đại dịch COVID-19

Tây Ninh: Giám sát thực hiện Nghị quyết 68 đến các đối tượng được nhận hỗ trợ

Tính đến ngày 15/10 TP. Tây  Ninh đã tiếp nhận được 36.646 hồ sơ của người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 xin được hỗ trợ của các đối tượng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1