đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI

Ngày 23/10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo dõi Pháp Luật Plus