đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội từ 22/2/2021

Nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân vào giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2, kết thúc lúc 17h ngày 14/3

Theo dõi Pháp Luật Plus