đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Quảng Nam: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong thời gian bầu cử

Ngoài công tác phòng chống dịch trước và trong bầu cử, Quảng Nam còn tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo dõi Pháp Luật Plus