đại biểu - các bài viết về đại biểu, tin tức đại biểu

Quảng Ngãi tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII

Ngày 12/10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1