đại biểu quốc hội - các bài viết về đại biểu quốc hội, tin tức đại biểu quốc hội

Quy định rõ phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Hiện nay, quy định phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội được thực hiện theo Quyết định số 217 của Bộ chính trị...

Theo dõi Pháp Luật Plus