đại biểu quốc hội - các bài viết về đại biểu quốc hội, tin tức đại biểu quốc hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...

Theo dõi Pháp Luật Plus