đại biểu quốc hội - các bài viết về đại biểu quốc hội, tin tức đại biểu quốc hội

Bà Thái Thu Xương được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trước khi bầu giữ chức phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bà Thái Thu Xương, là đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1