Pháp Luật Plus - đại án tham nhũng - các bài viết về đại án tham nhũng, tin tức đại án tham nhũng

đại án tham nhũng - các bài viết về đại án tham nhũng, tin tức đại án tham nhũng

Qua thanh tra kiến nghị thu hồi gần 84.000 tỷ đồng

Theo đó, năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và  227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1