Pháp Luật Plus - đặc xá - các bài viết về đặc xá, tin tức đặc xá

đặc xá - các bài viết về đặc xá, tin tức đặc xá

Điểm mới trong công tác tuyển truyền Luật Đặc xá 2018

Từ ngày 1/7/2019, Luật Đặc xá 2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật

Theo dõi Pháp Luật Plus