đặc sản xứ thanh - các bài viết về đặc sản xứ thanh, tin tức đặc sản xứ thanh

Vất vả nghề làm mắm tép tiến vua nổi tiếng một thời

Mắm tép ở làng Đình Trung (Hà Yên, Hà Trung, Thanh Hóa) thời xưa là một trong những đặc sản tiến vua nức tiếng khắp các vùng miền.

Theo dõi Pháp Luật Plus