Đặc sắc lễ hội Am Chúa - các bài viết về Đặc sắc lễ hội Am Chúa, tin tức Đặc sắc lễ hội Am Chúa

Đặc sắc lễ hội Am Chúa gắn liền với thờ mẫu Thiên Y A Na

Hàng năm, người dân tỉnh Khánh Hòa và du khách thập phương lại nô nức về di tích Am Chúa nằm trên núi Đại An để dự lễ hội Am Chúa.

Theo dõi Pháp Luật Plus