đặc khu kinh tế - các bài viết về đặc khu kinh tế, tin tức đặc khu kinh tế

Dự thảo Luật Đặc khu “đang được cân nhắc lại”

Tại Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, dự thảo Luật Đặc khu không có tên trong danh sách các dự luật được thảo luận.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Lập đặc khu: Dám chơi và cách chơi

Lập đặc khu: Dám chơi và cách chơi

0
Việt Nam đã 'dám chơi' khi quyết định sẽ thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, nhưng để thành công, thì quan trọng là 'chơi' thế nào.