Pháp Luật Plus - đặc cách - các bài viết về đặc cách, tin tức đặc cách

đặc cách - các bài viết về đặc cách, tin tức đặc cách

Đắk Lắk: Trình Sở Nội vụ xét tuyển dụng đặc cách 40 giáo viên hợp đồng

Có khoảng 40 giáo viên hợp đồng tại Đắk Lắk đang được xem xét tuyển dụng đặc cách trong thời gian tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết