Pháp Luật Plus - đặc biệt - các bài viết về đặc biệt, tin tức đặc biệt

đặc biệt - các bài viết về đặc biệt, tin tức đặc biệt

Tiết lộ về viên Đại úy được phong vượt cấp lên Thiếu tướng khi mới 35 tuổi

Nhờ các thành tích đặc biệt xuất sắc, Đại úy Naumov được phong vượt cấp lên Thiếu tướng lúc anh mới 35 tuổi đời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Điều đặc biệt tại một ngôi miếu cổ

Điều đặc biệt tại một ngôi miếu cổ

0
Mỗi đình, miếu thường chỉ phụng thờ một sắc. Việc một ngôi miếu tập trung thờ đến 85 sắc như Công thần miếu ở Vĩnh Long là một trường hợp đặc biệt.
Link liên kết