Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến - các bài viết về Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến, tin tức Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng sẵn sàng hỗ trợ thành phố Đà Nẵng xây dựng bệnh viện dã chiến

Bộ Xây dựng luôn sẵn sàng hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng trong quá trình triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến để chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus