Đà Nẵng - các bài viết về Đà Nẵng, tin tức Đà Nẵng

Đà Nẵng: Thu hồi giấy phép đăng ký của 952 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Đà Nẵng đã ban hành Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 952 doanh nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus