Pháp Luật Plus - Đà Nẵng - các bài viết về Đà Nẵng, tin tức Đà Nẵng

Đà Nẵng - các bài viết về Đà Nẵng, tin tức Đà Nẵng

27 dự án nghiên cứu, đầu tư vào Đà Nẵng trị giá hơn 5,6 tỷ USD

Đà Nẵng trao chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư... cho 27 dự án, với tổng vốn đầu tư đề xuất hơn 5,6 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1