Pháp Luật Plus - Đà Lạt - các bài viết về Đà Lạt, tin tức Đà Lạt

Đà Lạt - các bài viết về Đà Lạt, tin tức Đà Lạt

Đà Lạt 'ngộp thở' vì nhà kính

Đà Lạt giờ đây cũng đang dần bị phá vỡ cảnh quan bởi những kiến trúc kiểu mới, công trình du lịch trái phép và những nhà kính bạt ngàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus