cứu trợ người dân vùng lũ - các bài viết về cứu trợ người dân vùng lũ, tin tức cứu trợ người dân vùng lũ

Hàng trăm đoàn thiện nguyện hướng về Quảng Bình, cứu trợ người dân vùng lũ

Hàng trăm đoàn thiện nguyện về Quảng Bình, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện và lực lượng hỗ trợ cho các đoàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1