cứu trợ ngư dân lũ lụt - các bài viết về cứu trợ ngư dân lũ lụt, tin tức cứu trợ ngư dân lũ lụt

Đẩy mạnh tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Khánh Hòa

Ngoài một tàu kiểm ngư đang lai dắt tàu cá vào bờ, hiện có ba tàu kiểm ngư đang tìm kiếm 26 ngư dân mất tích.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1