Cựu Phó chủ tịch huyện - các bài viết về Cựu Phó chủ tịch huyện, tin tức Cựu Phó chủ tịch huyện

Hậu Lộc (Thanh Hoá): Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở được bố trí công việc mới

Ông Nguyễn Văn Long được bố trí, phân công làm công chức chuyên môn tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kể từ ngày 19/2.

Theo dõi Pháp Luật Plus