cưỡng chế - các bài viết về cưỡng chế, tin tức cưỡng chế

Vụ doanh nghiệp Đức Tài xây dựng nhà và cây xăng trái phép: Chính quyền huyện Thạch Thất có đang "đánh trống bỏ dùi"?

Doanh nghiệp Đức Tài xây dựng nhà và cây xăng trái phép, chính quyền huyện Thạch Thất lập biên bản, ra quyết định cưỡng chế rồi... để đấy?

Theo dõi Pháp Luật Plus