cưỡng chế - các bài viết về cưỡng chế, tin tức cưỡng chế

Hải Phòng: UBND huyện Thủy Nguyên có đi ngược với chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng... Nhưng chưa có trả lời, chính quyền huyện đã cưỡng chế.

Theo dõi Pháp Luật Plus