cưỡng chế - các bài viết về cưỡng chế, tin tức cưỡng chế

Nam Định: Thi hành cưỡng chế đối với gia đình ông Nguyễn Văn Tình

UBND huyện Ý Yên đã thi hành cưỡng chế đối với gia đình ông Nguyễn Văn Tình tại mảnh đất mà gia đình ông đang sinh sống.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1