Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa” - các bài viết về Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”, tin tức Cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”

Phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”

Sáng 26/9, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Nói không với rác thải nhựa”.

Theo dõi Pháp Luật Plus