cuộc thi - các bài viết về cuộc thi, tin tức cuộc thi

Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2020 xướng danh 18 sản phẩm CNTT xuất sắc

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đã công bố kết quả vòng Sơ khảo trong lĩnh vực CNTT. 18 sản phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng Chung khảo.

Theo dõi Pháp Luật Plus