CUỘC HỌP - các bài viết về CUỘC HỌP, tin tức CUỘC HỌP

Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND TP

Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh, trong đó bầu Chủ tịch HĐND TP và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus