Pháp Luật Plus - cùng kỳ năm ngoái - các bài viết về cùng kỳ năm ngoái, tin tức cùng kỳ năm ngoái

cùng kỳ năm ngoái - các bài viết về cùng kỳ năm ngoái, tin tức cùng kỳ năm ngoái

11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6%

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1