Pháp Luật Plus - Cung cấp nước sạch - các bài viết về Cung cấp nước sạch, tin tức Cung cấp nước sạch

Cung cấp nước sạch - các bài viết về Cung cấp nước sạch, tin tức Cung cấp nước sạch

Cử tri huyện Mỹ Đức kiến nghị sớm cấp nước sạch cho người dân

Cử tri đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các nhà đầu tư kinh doanh nước sạch thực hiện dự án để sớm cung cấp nước sạch cho huyện Mỹ Đức.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1