Pháp Luật Plus - cúm gà - các bài viết về cúm gà, tin tức cúm gà

cúm gà - các bài viết về cúm gà, tin tức cúm gà

Phát hiện thêm ổ dịch cúm A/H5N1 tại Đắk Lắk

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắc Lắk, cơ quan thú y địa phương đã phát hiện 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1.

Theo dõi Pháp Luật Plus