Pháp Luật Plus - Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước - các bài viết về Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước, tin tức Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước

Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước - các bài viết về Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước, tin tức Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước

Thi hành kỷ luật Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước

Mới đây, Cục Trưởng Thống kê tỉnh Bình Phước bị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật vì để xảy ra nhiều sai phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1