Cục trưởng - các bài viết về Cục trưởng, tin tức Cục trưởng

Ông Bùi Khánh Toàn làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Ông Bùi Khánh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus