Pháp Luật Plus - Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh - các bài viết về Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh, tin tức Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh

Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh - các bài viết về Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh, tin tức Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công khai danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế

Theo Bộ Tài chính, mới đây Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế kỳ 3/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết