Cục thuế Thành phố - các bài viết về Cục thuế Thành phố, tin tức Cục thuế Thành phố

Cục thuế TP HCM khẳng định Nguyễn Kim không trốn thuế

Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim đã nộp đủ số tiền bị phạt và truy thu do "hiểu sai" về chính sách thuế thu nhập cá nhân hàng chục năm qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus