Pháp Luật Plus - cục thuế - các bài viết về cục thuế, tin tức cục thuế

cục thuế - các bài viết về cục thuế, tin tức cục thuế

Trong tháng 8/2019, Cục Thuế Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước đạt 390 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, Cục Thuế Đắk Lắk ước thu thuế và phí tháng 8/2019 là 390 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tháng, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus