cục thuế - các bài viết về cục thuế, tin tức cục thuế

Trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa để lại thư tuyệt mệnh, nhảy cầu tự vẫn

Một trưởng phòng công tác tại Cục thuế Thanh Hóa để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự vẫn, nội dung thư tuyệt mệnh được cho là do vấn đề sức khỏe.

Theo dõi Pháp Luật Plus