cục thuế - các bài viết về cục thuế, tin tức cục thuế

Ông Bùi Khánh Toàn làm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Ông Bùi Khánh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus