Cục Thuế Nam Định - các bài viết về Cục Thuế Nam Định, tin tức Cục Thuế Nam Định

Cục Thuế Nam Định công khai 167 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Nam Định cho biết vừa công khai danh sách 167 doanh nghiệp (DN) nợ trên 112,8 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 30/9/2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus