Cục Quản lý Dược - các bài viết về Cục Quản lý Dược, tin tức Cục Quản lý Dược

Dược phẩm Duy Tân bị phạt 100 triệu do báo cáo sai các yếu tố hình thành giá thuốc

Việc báo cáo sai các yếu tố hình thành giá thuốc sẽ gây sự biến động bất thường về giá thuốc làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus