Pháp Luật Plus - Cục Nghệ thuật Biểu diễn - các bài viết về Cục Nghệ thuật Biểu diễn, tin tức Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Cục Nghệ thuật Biểu diễn - các bài viết về Cục Nghệ thuật Biểu diễn, tin tức Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Lê Âu Ngân Anh khởi kiện Cục NTBD, quyết định tham dự Miss Intercontinental 2018

Để đảm bảo các quyền hợp pháp của mình, Lê Âu Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết