Cục lao động Ngoài nước - các bài viết về Cục lao động Ngoài nước, tin tức Cục lao động Ngoài nước

Công ty Cổ phần SimCo Sông Đà cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp gần 2 tỷ đồng

SimCo Sông Đà “tố” ông Thắng sai phạm nhưng không cung cấp được bằng chứng, thực tế mang nhiều lợi nhuận cho công ty và đang bị “quỵt” tiền lợi nhuận.

Theo dõi Pháp Luật Plus