Cục hàng không Việt Nam - các bài viết về Cục hàng không Việt Nam, tin tức Cục hàng không Việt Nam

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất sau khi điều chỉnh vẫn giữ mục tiêu phục vụ khoảng 50 triệu lượt khách/năm nhưng sẽ mở rộng nhiều hàng mục.

Theo dõi Pháp Luật Plus