Cục Hải quan Hà Giang - các bài viết về Cục Hải quan Hà Giang, tin tức Cục Hải quan Hà Giang

Cục Hải quan Hà Giang: Có bất thường trong các gói thầu tiền tỉ?

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có những bất thường.

Theo dõi Pháp Luật Plus