cục dự trữ liên bang mỹ - các bài viết về cục dự trữ liên bang mỹ, tin tức cục dự trữ liên bang mỹ

Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Chủ tịch FED

Với 85 phiếu thuận, 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông Jerome Powell giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo dõi Pháp Luật Plus