cục di sản văn hóa - các bài viết về cục di sản văn hóa, tin tức cục di sản văn hóa

Công trình xâm phạm Di tích khảo cổ Quốc gia, huyện Hà Trung xin lùi thời gian xử lý

Mặc dù nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã xác định công trình không phép xâm phạm di tích khảo cổ nhưng công trình vẫn chưa bị xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1