Pháp Luật Plus - Cục An toàn thực phẩm - các bài viết về Cục An toàn thực phẩm, tin tức Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm - các bài viết về Cục An toàn thực phẩm, tin tức Cục An toàn thực phẩm

Thu hồi giấy xác nhận công bố 13 sản phẩm của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm vừa quyết định thu hồi hiệu lực giấy xác nhận...của 13 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus