Cục An toàn thực phẩm - các bài viết về Cục An toàn thực phẩm, tin tức Cục An toàn thực phẩm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Navigout quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Công ty thương mại IAC không thừa nhận sai phạm trong quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Navigout, Cục An toàn thực phẩm chỉ biết khuyến cáo người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus