Pháp Luật Plus - cửa tiệm quần áo - các bài viết về cửa tiệm quần áo, tin tức cửa tiệm quần áo

cửa tiệm quần áo - các bài viết về cửa tiệm quần áo, tin tức cửa tiệm quần áo

Thanh Hóa: Tiệm bán quần áo bị vỡ tan cửa kính sau tiếng nổ lớn

Sau 2 tiếng nổ lớn được cho là tiếng súng, tiệm quần áo sắp khai trương bị vỡ tan cửa kính, một nữ nhân viên bị thương nhẹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết