của BV Trung ương Quân đội 108 - các bài viết về của BV Trung ương Quân đội 108, tin tức của BV Trung ương Quân đội 108

Phát hiện thêm 2 nhân viên của BV Trung ương Quân đội 108 dương tính với Covid 19 sau 4 lần xét nghiệm

Phải xét nghiệm lần thứ 4 mới phát hiện thêm 2 nữ nhân viên của BV Trung Ương Quân đội 108 dương tính với SARS-CoV-2.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1