cư trú - các bài viết về cư trú, tin tức cư trú

Đề xuất bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu

Dự thảo Luật bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú, thay thế bằng quản lý theo số định danh cá nhân...

Theo dõi Pháp Luật Plus