cử tri - các bài viết về cử tri, tin tức cử tri

Chiến thắng quan trọng của ông Trump trước bầu cử

Chiến thắng quan trọng trước ngày tổng tuyển cử Mỹ năm nay khi Thượng viện nước này phê chuẩn vị thẩm phán ông đề cử vào Tòa án tối cao.

Theo dõi Pháp Luật Plus