cử tri - các bài viết về cử tri, tin tức cử tri

Bức xúc về gian lận điểm thi, tham nhũng, chạy chức chạy quyền được cử tri gửi tới Quốc hội

tiếp tục có những giải pháp quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chọn quá khứ vọng tương lai

Chọn quá khứ vọng tương lai

0
Ở vòng bầu cử Tổng thống thứ 2, đa số cử tri Brazil đã bỏ phiếu bầu ông Jair Bolsonaro làm Tổng thống mới.