cử tri - các bài viết về cử tri, tin tức cử tri

Bình Thuận công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã công bố kết quả bầu cử với 53 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus