Pháp Luật Plus - cử tri - các bài viết về cử tri, tin tức cử tri

cử tri - các bài viết về cử tri, tin tức cử tri

Tổng Bí thư: Cán bộ Ban Chỉ đạo vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa!

"Cán bộ vào Ban Chỉ đạo chống tham nhũng mà lại tư túi, vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào tôi xử trước..."

Theo dõi Pháp Luật Plus

1