cụ ông - các bài viết về cụ ông, tin tức cụ ông

Cử tri 100 tuổi rơi nước mắt khi cán bộ mang thùng phiếu tới nhà

Cụ bà 100 tuổi vô cùng xúc động khi được cán bộ mang hòm phiếu đến nhà tự tay bỏ vào hòm lá phiếu thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus