Pháp Luật Plus - Cư dân - các bài viết về Cư dân, tin tức Cư dân

Cư dân - các bài viết về Cư dân, tin tức Cư dân

Yêu cầu chủ đầu tư chung cư Xuân Phương Quốc hội sớm thành lập Ban quản trị

Ngày 14/6, Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 tổ chức đối thoại với cư dân tại chung cư Xuân Phương Quốc hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus