cư dân phản đối chủ đầu tư - các bài viết về cư dân phản đối chủ đầu tư, tin tức cư dân phản đối chủ đầu tư

Lùm xùm tại chung cư Capital Garden: Chủ đầu tư và BQL tòa nhà nói gì?

Đến nay, vẫn còn162 hộ vẫn chưa thanh toán phí dịch vụ. Công ty đã phải trích ngân quỹ trên 340 triệu đồng để thanh toán cho đơn vị cung cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus