Cty TNHH Kim Long - các bài viết về Cty TNHH Kim Long, tin tức Cty TNHH Kim Long

Sẽ xử lý dứt điểm trên 70 công trình vi phạm khu vực núi Bầu

TP Vĩnh Yên sẽ xử lý dứt điểm trên 70 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại núi Bầu, trong đó có nhiều biệt thự xây dựng trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1